Η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΝΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ