Ολοκληρώθηκαν οι προεργασίες με τις συσκέψεις Βορείου και Νότιας Ελλάδας