Η ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΕΝΟΣ ΑΤΕΛΕΥΤΗΤΟΥ 1968: Εισήγηση Θ. Μαριόλη