Δελτίο Τύπου Σοσιαλιστικής Προοπτικής – Οργάνωση Θεσσαλονίκης