ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : Υψίπολις»: τιμάμε μια πόλη που μας τιμάει…