Η ικανοποίηση των Δανειστών Πρωταρχικός Στόχος της Κυβέρνησης