Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ “ΒΑΖΕΙ ΧΕΡΙ” ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ