ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ –«ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΑΠΟ ΣΕΡΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»