Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ