Ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης στο Οικονομικό Φόρουμ της Πολωνίας 2020