ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ – ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ