Πρωταρχικό Καθήκον του Λαού η Προστασία της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου