πρώτη οργανωτική σύσκεψη των “Φίλων του Γρηγόρη Ζαρωτιάδη”