ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ