Το τελευταίο φύλο συκής της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.