«ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΙ ΜΕ ΤΟΛΜΗ, ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΗ ΕΥΡΩΠΗ»