Φασισμός: μια μάχη κερδήθηκε, αλλά ο αγώνας συνεχίζεται.