«Σοβαρά Προβλήματα της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα, την τελευταία δεκαετία»