Ανακοίνωση Σοσιαλιστικής Προοπτικής για το Πολυτεχνείο 2020.