Στην ύπαιθρο χώρα της Κεντρικής Μακεδονίας η Σοσιαλιστική Προοπτική